Dvojníci a ich príbehy

Dvojníci a ich príbehy

 

Je to jeden z najzáhadnejších fenoménov, ktorého existenciu nemožno spochybniť, pretože ho potvrdzujú nielen výpovede m nohých ľudí, ale aj vierohodné historické záznamy. Ruskí vedci začali nedávno ako prví skúmať fenomén dvojníkov a dospeli k názoru, že nejde len o psychickú, ale aj energetickú a fyzickú skutočnosť.
Kto alebo čo sú teda dvojníci, aká je záhada nepochopiteľnej podobnosti ich životných príbehov, ich objavenia sa ako liečiteľov, záchrancov, ale aj zvestovateľov smrti?

Príbeh talianskeho kráľa


V roku 1900 taliansky kráľ' Umberto vstúpil do jednej z rímskych reštaurácií, aby sa naobedoval. Keď uvidel jej majiteľa, onemel. Zdalo sa mu, že vidí svoj portrét. Muž oproti nemu bol rovnako vysoký, mal tú istú farbu očí a vlasov. Keď pominulo prvé prekvapenie, kráľ Umberto (narodený 14. marca 1844 v Turíne) sa spýtal majiteľa reštaurácie, ako sa volá, kde a kedy sa narodil. Dostal túto odpoveď: "Volám sa Umberto, vaša výsosť a narodil som sa v Turíne 14. marca 1844." Ukázalo sa, že manželka majiteľa reštaurácie sa volá Margherita, rovnako ako talianska kráľovná. Oba páry uzavreli manželstvo 2. apríla 1866. Aj syn majiteľa reštaurácie sa volal ako následník trónu: Vittorio... Ako zistili neskôr, majiteľ reštaurácie otvoril svoj lokál 8. decembra 1878, presne v deň korunovácie kráľa. Obaja "Umbertovia" si dohodli stretnutie na nasledujúci deň na ľahkoatletických pretekoch. K stretnutiu však nedošlo, lebo, ako kráľovi oznámili, majiteľ reštaurácie zomrel nešťastnou náhodou, pri zlom zaobchádzaní so zbraňou. Umberto I. vtedy údajne povedal, že mu je ho ľúto a pokračoval: "Hoci iba teraz cítim, že som sám sebou. Nie všetko v našich osudoch bolo rovnaké. On už nežije, kým ja..: ` Umberto to už nestihol dopovedať'- ozvala sa streľba a kráľ padol mŕtvy. Zabil ho anarchista Gaetano Bresci, ktorý prišiel z Ameriky.

Smrť cárovnej Kataríny II.


Jej príbeh zaznamenala grófka A. D. Bludová: "Dvorné dámy, ktoré mali službu 2. novembra 1796 pri cárovniných dverách, ju zbadali v nočných šatách so sviečkou v ruke, ako vychádza zo svojej spálne a mieri k trónnej sieni. Najskôr ich táto neskorá vychádzka prekvapila, ale potom sa znepokojili, že sa Katarína nevracia späť do spálne. Šokovalo ich, keď zrazu počuli zvonček z jej spálne. Keď tam vošli, videli ju ležať v posteli. Nespokojná Katarína sa spýtala, kto ju nenechá spať. Dvorné dámy sa jej báli povedať pravdu, ale cárovná, vidiac ich znepokojenie, ich k tomu prinútila. Keď jej povedali, čo sa stalo, prikázala, aby ju obliekli a zamierila do trónnej siene. Tam uvidela čosi neobyčajné: celá sieň bola osvetlená zvláštnym zelenkastým svetlom a na tróne sedela - druhá Katarína! Cárovná omdlela a odvtedy sa jej stav začal zhoršovať'.

Na tretí deň zomrela..: ` Svoje "druhé ja" však videli aj bežní smrteľníci.

TOPlist